Pravilnik nagradnog natječaja

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA

ČLANAK 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kraljevi Restorani d.o.o.

Sjedište: Avenija Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, Republika Hrvatska

10 000 Zagreb

T: +385 1 8000 746

Email: info@globalrestaurantbrands.com, u daljnjem tekstu: Organizator.


ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Burger Kinga Hrvatska, na teritoriju Republike Hrvatske.

Nagradni natječaj traje od 14.02. do 18.02. 2024. do 23:59h


ČLANAK 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na Instagram stranici Burgerkinghr


ČLANAK 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagrada se sastoji od poklon paketa koji sadrži:

3x2 Burger King kupona za gratis ručak

Nagrada se NE MOŽE zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze.


ČLANAK 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, korisnici društvene mreže Instagram, osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).


ČLANAK 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U periodu trajanja natječaja zadatak sudionika će biti da označe prijatelje/osobe koji bi isto htjeli osvojiti poklon paket i prate našu Instagram stranicu.


ČLANAK 7: ODABIR DOBITNIKA

Izbor dobitnika vrši tročlani žiri koji čine zaposlenici Organizatora. Žiri će odabrati 3 dobitnika i nagraditi ih s poklon paketom kako je navedeno u članku 4 iznad. Ukupno će organizator podijeliti 3 nagrade. Imena dobitnika objaviti ćemo na storyju BK stranice na Instagramu 19.02.2024.


ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici će biti pozvani da u roku 7 dana u privatnoj poruci na Instagram stranici Burger Kinga dostave svoje podatke – a nagrade se OSOBNO preuzimaju u sljedećim restoranima Burger Kinga:

City Center one East Zagreb,

Split - City Center one Split,

Rijeka - Burger King Korzo

Organizator se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, izvanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost, ili uživanje nagrada. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko preuzimanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netočni. Također po nagradu je nužno doći osobno - organizator ju ne šalje.


ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Dobitnici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.


ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na nagradu. Organizator ne snosi odgovornost ako nagrada ne bi mogla biti isporučena dobitniku, uslijed razloga koji su van njegovog utjecaja. Organizator pridržava pravo da iz natječaja ukloni i diskvalificira sav uvredljiv i neprimjeren sadržaj po vlastitoj procjeni.


ČLANAK 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovo ime, lik, fotografija i podijeljeno iskustvo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video materijalu i društvenim mrežama, bez ikakvih ograničenja.


ČLANAK 12: OSOBNI PODACI

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju dajete suglasnost Organizatoru da Vaše osobne podatke može prikupljati i obrađivati u marketinške svrhe, te za potrebe statističke obrade. Vaši osobni podaci bit će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka i isključivo za navedenu svrhu. Ovlašteni ste se u svakom trenutku usprotiviti korištenju Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe, te zahtijevati da Vam se omogući uvid, dopuna, ispravka i brisanje Vaših osobnih podataka, kao i povući danu suglasnost. Ostvarivanje prava na brisanje Vaših osobnih podataka, te povlačenje date suglasnosti smatrat će se odustankom od sudjelovanja u natječaju. Navedena prava možete ostvariti slanjem takvog zahtjeva Organizatoru, na e-mail adresu: info@globalrestaurantbrands.com


ČLANAK 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.


ČLANAK 14: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


ČLANAK 15: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.


ČLANAK 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obavješteni putem službene stranice natječaja.


Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obavješteni putem službene stranice natjećaja.

OK
Cookie

Kako bi naša web usluga mogla raditi kako treba, potrebni su joj kolačići. Isto kao što su i tebi potrebni naši Hot Brownies.